Downloads - Tzag Elita
Tzag Elita

Downloads

 • עדכון Bios עבור B85M

  עדכון Bios עבור B85Mעדכון Bioאs ללוחות B85M לתמיכה במעבדי i3-4150

 • הוספה לרשימת תפוצה

 • טופס פתיחת לקוח

 • טופס ערבות והתחייבות אישית

 • שטר חוב

 • טופס שביעות רצון

 • טופס איסוף סחורה תקינה/ תקולה

 • מחירון דילר- 21/7

 • הדרכת התקנת דרייברים edok Maestro 650 AIO PC

 • סרטון הסבר- edok maestro 650 All In One

 • Maestro 650 AIO Driver

 • עדכון עברית - Windows 7 - 64 bit

 • AIO 650 - הפעלת טאץ' ב Win8 עברית

  1. הצמד את העכבר לפינה השמאלית העליונה של המסך.

  2. כשנפתח תפריט הצד, לחץ על "חיפוש".

  3. הקלד cmd

  4. בצידו הימני של המסך תופיע "שורת הפקודה"

  5. לחץ עליה לחצן ימיני

  6. בחלקו התחתון של המסך בחר : "הפעל כמנהל מערכת"

  7. בחר "כן" בחלונית שנפתחה

  8. העתק את השורה הבאה והדבק בתוך החלונית שנפתחה (לחצן ימני על החלון השחור > "הדבק"):

  bcdedit -set TESTSIGNING ON

  9. עליך לראות הודעה: "The operation completed successfully".

 • AIO 650 - הפעלת טאץ' ב Win8 אנגלית

  1. הצמד את העכבר לפינה הימנית העליונה של המסך.

  2. כשנפתח תפריט הצד, לחץ על "Search"

  3. הקלד cmd

  4. בצידו הימני של המסך יופיע "Command Prompt"

  5. לחץ עליה לחצן ימיני

  6. בחלקו התחתון של המסך בחר : "Run as administrator"

  7. בחר "yes" בחלונית שנפתחה

  8. העתק את השורה הבאה והדבק בתוך החלונית שנפתחה (לחצן ימני על החלון השחור > "הדבק"):

  bcdedit -set TESTSIGNING ON

  9. עליך לראות הודעה: "The operation completed successfully".

 • AIO 650 - עדכון דרייבר טאץ' ל Windows 8

 • שינוי שפה - Windows 8

 • עדכון מחשב Dell לטעינת Windows 8

  מחשבי Dell מגיעים עם מערכת הפעלה Windows 8. לעיתים התקנות שונות (כמו אופיס לדוגמה) יכולים לשנות את הקבצים

  שטוענים את מערכת ההפעלה. כדי להמנע מבעיה זו, כדאי לבצע Windows Update כבר לאחר פתיחה ראשונית. כך תיקונים

  עדכניים למערכת ההפעלה יותקנו ותמנע/י מבעיות מיותרות.

  התופעה: סמל Dell מוצג באמצע המסך ולא קורה כלום

  אם לא ביצעתם Windows Update ואתם מתמודדים עם התופעה הזו, העזרו במדריך הקצר הבא. זכור / זכרי להפעיל את 

  Windows Update מייד כשתפתר הבעיה.

  1. כבה/י את המחשב

  2. הדלק/י את המחשב ולחצ/י על מקש F2. המתנ/י עד לקבלת מסך כחול (נכנסת למערכת ה BIOS של המחשב)

  3. בעזרת החצים (ימינה שמאלה) בחר/י בתפריט Exit

  4. בעזרת החצים (למטה למעלה) בחר/י ב Restore Defaults  ולחצ/י על מקש ה Enter

  5. בעזרת החצים (למטה למעלה) בחר/י ב Save Changes and Reset  ולחצ/י על מקש ה Enter

  6. המחשב ולחצ/י על מקש F2. המתנ/י עד לקבלת מסך כחול (נכנסת למערכת ה BIOS של המחשב)

  7. בעזרת החצים (ימינה שמאלה) בחר/י בתפריט Advanced

  8. בעזרת החצים (למטה למעלה) בחר/י ב SATA Operation  ולחצ/י על מקש ה Enter

  9. בתפריט שנפתח בחר/י ב AHCI ולחצ/י על Enter (בחר/י שוב באישור)

  10. בעזרת החצים (ימינה שמאלה) בחר/י בתפריט Exit

  11. בעזרת החצים (למטה למעלה) בחר/י ב Save Changes and Reset  ולחצ/י על מקש ה Enter

  12. המחשב ולחצ/י על מקש F2. המתנ/י עד לקבלת מסך כחול (נכנסת למערכת ה BIOS של המחשב)

  13. בעזרת החצים (ימינה שמאלה) בחר/י בתפריט Advanced

  14. בעזרת החצים (למטה למעלה) בחר/י ב SATA Operation  ולחצ/י על מקש ה Enter

  15. בתפריט שנפתח בחר/י ב Intel (R) Smart Response Technology ולחצ/י על Enter (בחר/י שוב באישור)

  16. בעזרת החצים (ימינה שמאלה) בחר/י בתפריט Exit

  17. בעזרת החצים (למטה למעלה) בחר/י ב Save Changes and Reset  ולחצ/י על מקש ה Enter

  18. המחשב ולחצ/י על מקש F2. המתנ/י עד לקבלת מסך כחול (נכנסת למערכת ה BIOS של המחשב)

  19. בעזרת החצים (ימינה שמאלה) בחר/י בתפריט Boot

  20. בעזרת החצים (למטה למעלה) בחר/י ב Boot Option #1  ולחצ/י על מקש ה Enter

  21. בחר/י ב UEFI OS ולחצ/י על מקש ה Enter

  22. בעזרת החצים (ימינה שמאלה) בחר/י בתפריט Exit

  23. בעזרת החצים (למטה למעלה) בחר/י ב Save Changes and Reset  ולחצ/י על מקש ה Enter

   

 • מדריך עדכון BIOS ל Boot של Dell Inspiron

STGמוציאים
תוצאות
מהאינטרנט
© 2019 All rights reserved Tzag Elita